کپی برداری بدون ذکر نام گروه آپ نیک، بدون هماهنگی نشانه ضعف و عدم خلاقیت می باشد. تمامی حقوق گروه آپ نیک نزد کارما محفوض است، 1399-1394
×